Hushållningssällskapet Skåne

Ulrika Dyrlund Martinsson

Avdelningschef - Försöksledare

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 31

Fältförsök

Om mig

Avdelningschef för fältförsök i Skåne, Har helhetsansvar för försöksverksamheten vilket innebär t.ex. att planera, styra och följa upp verksamheten.