Hushållningssällskapet Skåne

Ulf Sandell

Försökstekniker

Hushållningssällskapet Skåne

070-533 48 78

Fältförsök

Om mig

Har ansvar för utförande och skötsel av alla förekommande fältförsök. Underhållsarbete av fältförsökens traktorer och maskiner.