Hushållningssällskapet Halland

Torbjörn Jönsson

Försökstekniker

Hushållningssällskapet Halland

035-465 22

Fältförsök