Hushållningssällskapet Skåne

Thomas Karlsson

Maskinförare

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 21 06

Om mig

Maskinförare på gårdarna i Borgeby och i Bjärsjölagård.