Hushållningssällskapet Halland

Susanne Paulsson

Senior projektledare, gruppchef företag & innovation

Hushållningssällskapet Halland

0705-44 17 01

035-465 36

Ekonomi Landsbygd