Hushållningssällskapet Skåne

Simon Jönsson

Försökstekniker

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 15

Om mig

Har ansvar för utförande och skötsel av alla förekommande fältförsök. Underhållsarbete av fältförsökens traktorer och maskiner.