Hushållningssällskapet Skåne

Sebastian Larsson Herrera

Forskare och projektledare

Hushållningssällskapet Skåne

010-4762062

Fältförsök

Om mig

Forskning och utveckling.