Hushållningssällskapet Halland

Sara Nilsson

Agronom, miljö- och biogasrådgivare, senior projektledare

Hushållningssällskapet Halland

0730-46 93 18

035-465 09

Energi Greppa näringen Miljö