Hushållningssällskapens Förbund

Sara Hertzman Persson

Nationell kommunikatör och pressansvarig

Förbundet

0730-917 222