Hushållningssällskapet Skåne

Peter Kaarle

Msc. E. E AI och digitalisering, strategi och affärsutveckling

Hushållningssällskapet Skåne

010-4762105

Fältförsök

Om mig

AI och digitalisering, strategi och affärsutveckling.