Hushållningssällskapet Skåne

Pernilla Wahlquist

Utvecklingsledare

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 59

Fältförsök

Om mig

Ansvarig för att driva och samordna interna och externa projekt. Ansvara för fältkort och statistiska bearbetningar.