Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten

Marie Lundberg

Affärsområdeschef Lantbruk och Landsbygd

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

070-644 52 12

Landsbygd Växtodling Greppa näringen EU