Hushållningssällskapet Skåne

Maria Åkesson

Redovisningsansvarig

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 13

Om mig

Har helhetsansvar för redovisningen i koncernbolagen och förvaltande stiftelser.