Hushållningssällskapet Skåne

Magnus Andersson

Försökstekniker

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 66

Fältförsök

Om mig

Har ansvar för utförande och skötsel av alla förekommande fältförsök. Underhållsarbete av fältförsökens traktorer och maskiner. Utför markarteringar.