Hushållningssällskapet Skåne

Lars Wiik

Forskare

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 92

Fältförsök

Om mig

Projektledare-Forskare. Ansvarig för att driva och samordna projekt.