Hushållningssällskapet Skåne

Lars-Olof Bondesson

Försökstekniker

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 52

Fältförsök

Om mig

Har ansvar för utförande och skötsel av alla förekommande fältförsök. Ansvarig för Jordbruksverkets växtskyddsrunda och mätning av grundvatten i externa vattenföreningar.