Hushållningssällskapet Skåne

Karolina Aldén

Koncern VD

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 01

Om mig

Ansvarig för den dagliga förvaltningen i hushållningssällskapet Skåne och sitter i styrelsen i våra dotterbolag och gemensamt ägda bolag (tillsammans med andra Hushållningssällskap). Våra dotterbolag är HIR-Skåne som driver rådgivning, HS SOL som förvaltar egna och andras skogsfastigheter och HUSKAB som driver Önnestads Lantbruksgymnasium. Ansvara i det operativa även för gruppen som arbetar med fastighetsdrift/-förvaltning och underhåll.