Hushållningssällskapet Västra

Karl-Johan Andersson

Affärsområdeschef Växtodling, fältförsök och lab

Hushållningssällskapet Västra

+46521725520

Växtodling