Hushållningssällskapet Skåne

Jonas Gustafsson

Fastigheter och Gårdsutvecklare Sandby Gård och Helgegården.

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 13 

Om mig

Ansvarig och arbetsledare för drift och förvaltning av Sandbygård och Helgegården. Dokumentansvarig för samtliga av Hushållningssällskapet Skånes gårdar. Arbetar även med fastighetsutveckling kopplat till förvaltning samt drift och är ansvarig för större fastighetsprojekt.