Hushållningssällskapet Skåne

Johan Meyer

Fältförsöksledare

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 38

Fältförsök

Om mig

Ansvarig för GEP, GLP och andra beställningsförsök, genom att leda och planera arbetet i fältförsöksverksamheten tillsammans med andra fältförsöksledare. Utläggning av försök samt följa försöket genom hela säsongen