Hushållningssällskapet Skåne

Jannike Björkqvist

Projektcontroller

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 12

Om mig

Hjälper verksamheten med finansiella frågor och avstämningar i projekt.