Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Jan-Olov Karlsson

Försöksledare, Teamledare Odlarservice

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

070-287 63 63

Fältförsök Markkartering