Hushållningssällskapet Skåne

Isabella Nylund

Försökstekniker

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 56

Om mig

Har ansvar för utförande, skötsel och graderingar av alla förekommande fältförsök. Underhållsarbete av fältförsökens traktorer och maskiner.