Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Helena Ottevi

HR-chef, Ansvarig för IT och kontorsservice

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

070-558 89 34