Hushållningssällskapet Skåne

Helena Håkansson

Fältförsöksledare

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 34

Fältförsök

Om mig

Ansvarig för Sverigesförsöken genom att leda och planera arbetet i fältförsöksverksamheten tillsammans med andra fältförsöksledare. Utläggning av försök samt följa försöket genom hela säsongen. Skyddsombud Borgeby.