Hushållningssällskapet Skåne

Hans-Olof Johnsson

Försökstekniker

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 30

Fältförsök

Om mig

Utförande och skötsel av alla förekommande fältförsök. Ansvarig för underhållsarbete och utvecklingsarbete av fältförsökens fordon, maskiner och sprutor på Borgeby.