Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten

Eva Strandberg-Andersson

Projektledare Skolträdgårdar

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

072-555 59 44

Horto & trädgård