Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten

Erik Häggbom

Biträdande Försöksledare

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

070-247 97 96

Fältförsök EU