Hushållningssällskapet Skåne

Daniel Larsson

Maskinförare

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 27

Om mig

Maskinförare på gårdarna i Borgeby och i Bjärsjölagård.