Hushållningssällskapet Skåne

Carolin Nilsson

Försökstekniker

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 41

Fältförsök

Om mig

Har ansvar för utförande, skötsel och graderingar av alla förekommande fältförsök, samt administrerar kartutskrift till markkartering.se