Hushållningssällskapet Halland

Carl Blackert

Växtodlingsrådgivare

Hushållningssällskapet Halland

0736-20 51 40

035-465 17

Växtodling EU Greppa näringen

Om mig

Jag arbetar som växtodlingsrådgivare och utgår från Agrocenter i Falkenberg. Jag jobbar i mellersta och norra Halland bland annat med:
– Växtodlingsplaner
– Fältrådgivning kring gödsling, växtskydd mm
– SAM-ansökningar
– Styrfiler för utsädesmängd, gödsling och kalkning
– Inmätning av nollrutor för kvävegödsling
– Ansökan om dispens för användning av växtskyddsmedel inom yttre vattenskyddsområden
– Värderingsfrågor vid grävarbeten