Hushållningssällskapet Skåne

Carina Axelsson

Ekonomichef koncern och chef för affärsstöd

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 06

Om mig

Har helhetsansvar för ekonomi, administration, reception och lokalvård samt vissa IT frågor.