Hushållningssällskapet Skåne

Camilla Persson

Försökstekniker

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 45

Om mig

Har ansvar för utförande, skötsel och gradering av alla förekommande fältförsök.