Hushållningssällskapet Skåne

Birgitta Larsson

Administratör

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 21

Fältförsök

Om mig

Rapportera graderingar, resultat och analyssvar i olika datasystem. Upprättande av försöksjournaler/fältkort. Behjälplig med div uppgifter till försöksledare, fältförsöksledarna samt utvecklingsledarna . Skyddsombud kontoret Helgegården.