Hushållningssällskapet Östergötland

Arvid Lennartsson

Försökstekniker

Hushållningssällskapet Östergötland

0703-45 48 14

0703-45 48 14

Fältförsök