Hushållningssällskapet Skåne

Anna Larsson

Försökstekniker

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 55

Fältförsök

Om mig

Har ansvar för utförande, skötsel och gradering av alla förekommande fältförsök.