Hushållningssällskapet Halland

Agneta den Braver

Miljörådgivare

Hushållningssällskapet Halland

0700-01 90 44

035-465 12

Miljö Greppa näringen

Om mig

Miljörådgivare som arbetar med till exempel egenkontroller, miljötillstånd, miljörådgivning, klimatklivet och annat som du som lantbrukare kan behöva hjälp med inom miljöområdet. Jag har tidigare varit lantbrukare med lammproduktion, naturbrukslärare och har arbetat med certifiering och certifieringsledning inom eko/KRAV.