Hushållningssällskapet Skåne

Peter Roslund

Försökstekniker

Hushållningssällskapet Skåne

070-894 53 70

010-476 20 63

Om mig

Har ansvar för utförande, skötsel och gradering av alla förekommande fältförsök.

Försöken Borgeby.