Kommunen vill bli mer lokal – med hjälp av Hushållningssällskapet

Här är Luleå Kommuns nya giv. Tillsammans med Hushållningssällskapet vill man få in fler lokala och småskaliga producenter i den nya livsmedelsupphandlingen som annonserades förra veckan.

– Jag hoppas att så många lokala producenter som möjligt ser möjligheterna och deltar i anbudsförfarandet, säger Pelle Johansson, matkonsulent på Hushållningsällskapet.

Mindre varukorgar, möjlighet till säsongsleverans samt separat upphandling av transporter. Luleå kommuns nya livsmedelsupphandling skapar betydligt större möjligheter för småskaliga lokala producenter att delta i det offentliga upphandlingsarbetet och leverera lokal mat till de offentliga verksamheterna.

– Vi har fått det här uppdraget av våra politiker och verkligen försökt skapa möjligheter för de småskaliga lokala leverantörerna att komma in, säger Hannah Watts, livsmedelsupphandlare på Luleå Kommun.

Tillsammans med bland annat Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, inom ramarna för projektet Norrbottnisk Mat, har man nu genomfört ett antal producentträffar och möten för att ta reda på vad som är viktigt för producenterna och försökt att tillgodose deras behov så långt det är möjligt – naturligtvis med hänsyn till rådande regelverk och lagar.

– Kommunen har verkligen försökt förändra sina rutiner och göra det enklare, det är hoppfullt inför framtiden, säger Johansson

Varför?

– Vi vet att den svenska maten i allmänhet och den norrbottniska i synnerhet både är hållbar och håller hög kvalitet. För mig handlar det också om att skicka signaler. Vill vi ha en levande landsbygd, vill vi ha gröna näringar, så måste våra makthavare också visa att det är viktigt. Det här är ett jättebra steg på vägen.

Nu hoppas Johansson att så många småskaliga norrbottniska producenter som möjligt tar chansen att vara med och lämna anbud till den nya upphandlingen, som annonseras under en månad med start förra veckan.

– De producenter som vill veta mer om förutsättningarna kan med fördel ta kontakt med mig och få hjälp. Det finns ju faktiskt möjligheter att skapa något bra här, säger han.

Oskar Lindholm