Klipp: Skördefest för de unga odlarna vid Ängsskolan

Under våren planerade och anlade Ängsskolans elever sin egen trädgård. Efter vattning och skötsel i sommar var det i september dags för skörd och tillagning. Och vilken skördefest det blev!

Personal och barn vid Ängsskolans och Ängens förskola, ute på Hertsön, har deltagit i ett odlingsprojekt kallat Gröna fingrar som Hushållningssällskapet, Miljöskolan och även Kulturskolan i Luleå hållit i.

Efter sommarens skötsel av trädgården var det i september dags för skördefest.

Se SVT´s reportage från skördefesten.