Klimatsmart eller ekobov – hur ska vi se på vilt?

Viltkött anses vara ett klimatsmart alternativ. Stämmer det? Ta del av unika klimatberäkningar på hjort och vildsvin och lär mer på vårt seminarium i Stockholm den 24 april.

Hur ser framtidens forskning på vilt ut – vilka kunskaper bör utvecklas? Hur kan vilt och viltkött vara en del i ett hållbarhetsperspektiv?

Välkommen till ett seminarium om hjortviltets klimatpåverkan och plats i ekosystemet.

När: 24 april, 13.00-16.30

Plats: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, Drottninggatan 95 B, Stockholm.

Seminariet webbsänds!

Följ seminariet via webbsändning via www.ksla.se.

Eftermiddagen arrangeras av Hushållningssällskapet Halland via projektet Viltkedjan – stärka svaga länkar.

Läs mer och anmäl dig här!