Klimatklivet: Öppet för ansökan 24 sep – 23 okt 2019

Klimatklivet är ett investeringsstöd som går att söka för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser på lokal och regional nivå i Sverige. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investeringskrona.

En ansökningsomgång återstår för Klimatklivet i år, den är mellan 24 september till 23 oktober .

Vad kan du söka för?
• Energikonvertering – fasa ut fossil energi
• Tankstationer för förnybara drivmedel (ex. biogas och HVO)
• Installation av laddstationer för elfordon
• Tillvaratagande av spillvärme eller deponigas
• Biogasanläggningar
• Inköp av fordon (stöd för merkostnad av klimatsmartare alternativ) m.m.

Hushållningssällskapet jobbar över hela Sverige med Klimatklivet, oavsett var i landet vi sitter.
Våra rådgivare kan hjälpa dig med ansökan.

 

Klicka här för att komma till sidan Klimatklivet och hitta din kontakt eller skicka in en intresseanmälan