Klimatfrågan är i fokus på Åre Sustainability Summit

30 november inleds klimatkonferensen i Paris, det kanske viktigaste mötet för vår gemensamma framtid. Vi vet att vi inte når tillräckligt långt, och därför blir det viktigare än någonsin med förebilder i omställningsarbetet. Årets Åre Sustainability Summit, 6-7 november hoppas kunna vara den förebilden och bidra med ny kunskap i klimatdebatten. Konferensen arrangeras för tredje året i rad av Hushållningssällskapet Jämtland.

Den 6-7 november på Holiday Club i Åre är det dags för årets upplaga av Åre Sustainability Summit (ÅSS). ÅSS är en hållbarhetskonferens som samlar deltagare från näringsliv, forskning, offentlig verksamhet, studenter och allmänhet för föreläsningar,
 diskussionsgrupper, möten och nätverkande kring hållbarhet.

Årets konferens tar bland annat upp ämnen som rör socialt ansvarstagande och integration, hållbar besöksnäring, hållbart företagande och livsmedelsproduktion, Sveriges miljömål, hållbar byggnation och välmående jord för ett gott liv med flera. Inom varje område får vi ta del av såväl akademisk kunskap så väl som goda exempel. ÅSS har även lagt jord som ett eget ämnesområde för att uppmärksamma FNs utnämnande av 2015 som ”The year of soils”.

Boka din biljett redan idag!

Mattias Grapenfelt, Vd för Hushållningssällskapet Jämtland som arrangerar konferensen för 3:e året i rad uppmannar alla att säkra sin biljett till årets hållbarhetskonferens.

– Vi har fått ihop ett fantastiskt fint program i år och som vanligt har det en oerhörd bredd. Vi kör som tidigare minst tre parallella föreläsningar samtidigt. Flera föreläsningar efterföljs också av en workshop där deltagarna kan fördjupa sig i en mer interaktiv process. Det är helt enkelt två dagar späck-fyllda av kunskap kring hållbar utveckling, säger Mattias Grapenfelt.

Världens chans för klimatet!

Klimattoppmötet i Paris kan kännas långt borta från den egna verkligheten. Hur påverkar det egentligen vad vi gör i kommunen, på företaget eller i min familj? Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores, har länge medverkat i klimatförhandlingarna och redogör här för vad förhandlingarna kommer att leda till, hur vi kan använda oss av dem – och hur vi lönsamt och lustfyllt blir klimathjältar!

– Åre och Östersund har en unik chans att visa vägen i klimatfrågan – som mest hållbara besöks- och upplevelsedestination! Jag ser fram emot att möta den lokala besöks- och upplevelsenäringen på Åre Sustainability Summit och hoppas de antar utmaningen, säger Mattias Goldmann som medverkar under fredagen.

Åre Sustainability Summit ska vara en mötesplats som sträcker sig över samhällsgränser och som genom vetenskap kombinerat med praktiska framgångsexempel inspirerar till innovationer, företagsidéer och gräsrotsinitiativ såväl som till politiska beslut.

Mer info:

Läs om programmet, föreläsarna och deltagarna på bloggen

Se film om årets konferens

Information om Åre Sustainability Summit finns på webbplatsen

För frågor kontakta:

Pernilla Hörnfeldt
ProjektledareÅre Sustainability Summit
Telefon 073 658 41 38
Pernilla@aresustainabilitysummit.se

Mattias Grapenfelt
Vd Hushållningssällskapet Jämtland
Telefon:070 190 59 84
mattias.grapenfelt@hushallningssallskapet.se