Klara – ny AI-lösning för mer svensk mat

Snart är det dags för KLARA att göra entré, Hushållningssällskapets artificiella rådgivare som lär sig mer och mer för varje dag.

I takt med att antalet lantbruksgårdar blir allt färre ställer det krav på nya lösningar för att trygga livsmedelsförsörjning över hela landet. Hushållningssällskapet har under mer än 200 år hjälpt landsbygden med ny kunskap och nu gör KLARA entré som en ny artificiell lösning för svar på frågor kring bland annat växtnäringsstatus, sjukdomssymptom och skadegörare på distans.

Jimmy Larsson

– Tillsammans med en grupp vassa rådgivare, forskare och tekniker arbetas en lösning fram som underlättar kunskapsöverföring för mer svensk mat från det svenska lantbruket, säger Jimmy Larsson, projektledare och Hushållningssällskapets nationella affärsutvecklare.

– Det vi har lärt oss under 2020 är att digitala möten kan vara ett tidseffektivt verktyg för möten med kund och rådgivare. Det gör också framförallt att kompetenser effektivare kan spridas över landet och i andra länder. Med KLARA blir det möjligt för en odlare att ha en specialiserad rådgivare tillhands som inte varit möjligt tidigare, säger Mattias Hammarstedt, växtodlingsrådgivare på HIR Skåne.

KLARA kommer dessutom att ha stöd för att hjälpa till att analysera fältdata som växtnäringsstatus, sjukdomssymptom eller skadegörare. Detta kommer göra att rådgivningen kan bli ännu mer kvalificerad då rådgivaren eller kunden inte behöver lägga energi på att analysera – det gör KLARA. Istället kan man lägga all kraft på att hitta lösningarna!

Mattias Hammarstedt

– I en snabbt föränderlig framtid kommer KLARA att ge oss rådgivare det stöd vi behöver för att möta framtidens utmaningar samt göra att smala kompetenser kommer att bli tillgängliga över allt, fortsätter Mattias Hammarstedt.

Utvecklingen finansieras av Vinnova och Hushållningssällskapet som tillsammans med specialister från Microsoft, Gaia system AB, Endeavor AB och rådgivningsexperter från HIR Skåne AB inom horto- växtodling-, energi- och ekonomirådgivning utvecklar och tränar KLARA.