Kick-off för medarbetarna på HS Konsult

Nästan alla medarbetare var på plats på Brunnby fredagen den 3 september.

Vår nya VD Carl Aschan presenterade sig såväl som andra nya kollegor. Ordförande för HS Konsult AB, Lars Hultström, var på plats och berättade om styrelsens arbete. Maria Norrfalk berättade om läget på Hushållningssällskapens Förbund. I samband med kvällens grillfest avtackades vår tidigare VD Bo Selerud.