Katarina Wiklund ny VD för Hushållningssällskapet i Östergötland

Styrelsen för Hushållningssällskapet har utsett Katarina Wiklund till ny VD.

Katarina och hennes familj driver en spannmålsgård utanför Vadstena. Katarina är jurist och efter tingsmeritering har hon verkat som jurist inom LRF Konsult. Katarina har haft olika chefsbefattningar och under de senaste sex åren har hon varit chefsjurist.

Katarina har en bra bakgrund för jobbet som VD för Hushållningssällskapet i Östergötland med både kunskap om jordbruk och tjänsteutveckling.

I Östergötland arbetar idag Hushållningssällskapet med rådgivning inom växtodling, ekonomi och miljö. Vi bedriver även fältförsök/forskning och ett eget lantbruk.

Katarina tillträder tjänsten den 1 dec

Vi hälsar Katarina välkommen till jobbet som VD

Bengt Pettersson
Styrelseordförande Hushållningssällskapet i Östergötland