Undersökningens resultat:

–  företagen just nu klarar sig i stor utsträckning på den arbetskraft man har. Det kan uppstå problem redan inom några veckor när mer personal krävs för till exempel ogräsrensning och plantering.

– i den rådande krissituationen är företagen beredda att rekrytera alternativ personal. Eftersom säsongspersonalen utgörs av återkommande arbetskraft skiljer sig den utländska säsongspersonalen från oss svenskar. De är yrkeserfarna, jobbar professionellt under hela säsongen och återvänder gärna. Det skapar en trygghet för arbetsgivarna inom det gröna näringslivet.

– det skulle i teorin finnas ett behov på cirka 1900 personer, omräknat på 27600 personarbetsveckor (räknat utifrån de 66 som har svarat).

Läs mer om resultaten på LRF:s hemsida

 

För mer information vänligen kontakta

Sara Johnsson, agronom
Hushållningssällskapet Skåne
010-476 22 54 eller sara.johnson@hushallningssallskapet.se


Helen Rosengren, regionchef
LRF Skåne
010-184 42 88 eller helen.rosengren@lrf.se

 

Anders Elmevik, näringslivsutvecklare
Region Skåne
0725-97 59 94 eller anders.elmevik@skane.se