Kartläggning av de regionala livsmedelsstrategierna

Natalie Tysk är projektanställd vid Hushållningssällskapens förbund i Stockholm för att göra en kartläggning av de regionala livsmedelsstrategier i landet. Vanligtvis läser hon ekonomagronomprogrammet vid SLU och arbetet sker vid sidan av hennes studier.

Hur skiljer sig de regionala strategierna mot den nationella? Hur ser målen ut och finns det några gemensamma nämnare? De är några av de sakerna som Natalie kommer undersöka.

Jag tog och ringde upp Natalie för att få några kommentarer kring projektet…

Hej Natalie!

Du kommer hjälpa oss att kartlägga regionala livmedelsstrategier, hur ser du på den uppgiften?

Jag tycker det ska bli intressant att titta närmare på livsmedelsstrategierna och jag är nyfiken på vad resultatet blir. Det är roligt att arbeta med en uppgift som är så aktuell. För mig personligen innebär även uppgiften att jag får möjligheten att lära känna er vid Hushållningssällskapens förbund och titta ut från ”studiebubblan” och istället få en inblick i ”det verkliga yrkeslivet”.

Du är gotlänning och Gotland är en av de regioner som tagit fram en regional livsmedelsstrategi, hur tror du den skiljer sig från andra regioner?

Haha det kanske den gör och då är det högst troligen på ett positivt sätt om jag känner mitt Gotland rätt :) Skämt åt sido, jag tror att det finns en viss skillnad. Gotland är känt för att ha god samverkan och jag upplever att Gotland alltid haft många aktiva företagare och producenter som inspirerar varandra inom livsmedelssektorn. De värderar och tar till vara på varumärket Gotland.

När du inte pluggar eller arbetar med projekt kring livsmedelsstrategier vad gör du då?

För tillfället är jag hobbysnickare tillsammans med min sambo då vi skaffat oss ett litet hus på Gotland i renoveringsbehov. Sedan är jag även lite aktiv själv inom livsmedelssektor på min fritid, då jag kokar brända mandlar på Julmarknader och torgdagar. Resterande del av min fritid spenderar jag nog som många andra studenter med mig i Uppsala, på en uteservering längs med ån så fort solen skiner.

För mer information om projektet kontakta:

Jesper Broberg
E-post

Natalie tysk
E-post