Kallelse årsstämma

Årets årsstämma för Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge hålls 15 maj vid Eriksberg Vilt & Natur

Kallelse