Workshop på Steninges kuststation – tillsammans mot övergödning av sötvatten och hav.

Plats Steninge
Datum och tid 26 november, 18:00-20:30
Arrangör Hushållningssällskapet Halland

Hushållningssällskapet Halland och Kattegatts kustvattenråd bjuder till en infokväll med fokus på förbättrad vattenkvalitet.

Kvällen inleds med en föreläsning av Markus Hoffmann från LRF som ger ett helhetsgrepp om behov och effekter av miljöförbättrande åtgärder.
Det finns möjlighet att få träffa experter på våtmarksrådgivning, åtgärdsbidrag, biologisk mångfald, samt win-win lösningar så som bevattningsdammar och utjämningsmagasin.
Vi visar fiffiga kartverktyg som hjälper dig att lokalisera markfuktighet, skyddad natur, modellerade flödeslinjer, dikningsföretag mm på din mark.

Anmälan senast 21 november till
Lea Schneider: tel. 035–46505; e-post: lea.schneider@hushallningssallskapet.se
https://www.facebook.com/LEVAKattegatt/ 

Datum: 26 november 2019 (tisdag)
Tid: kl. 18.00-20.30
Alla är välkomna!
Kattegatts kustvattenråd bjuder till fika med tång & sjögrästema, och workshoppen är kostnadsfri.
Lokal: Steninges kuststation.

2019.11.26_Workshop Steninges Kuststation_Inbjudan